FAQ

Veelgestelde vragen over meedoen aan Op weg naar Het Lagerhuis

Waarom zou ik met mijn school meedoen aan Op weg naar Het Lagerhuis?

Deelname aan Op weg naar Het Lagerhuis is voor leerlingen een unieke ervaring om over actuele en aansprekende onderwerpen te debatteren tegen andere scholen. Een wedstrijdronde bestaat uit verschillende debatonderdelen en een kundige jury oordeelt welk team het beste heeft gedebatteerd. Bovendien hebben jongeren met de V-rede de kans om zelf een speech te geven over een onderwerp naar keuze. Het ontwikkelen van spreek- en debatvaardigheden is belangrijk voor de  ontwikkeling van jongeren en wordt toegepast in vakken als Nederlands, maatschappijleer en filosofie. Door middel van debatteren geven scholen ook invulling aan het onderdeel burgerschap dat in de onderwijswet is opgenomen. Deelname zet jongeren aan het denken over maatschappelijke vraagstukken, helpt hen om zich hierover uit te spreken, laat jongeren kennismaken met het werk van de provincie en laat zien dat de stem van jongeren ertoe doet.

Is deelname kosteloos?

Ja. Wij willen zoveel mogelijk scholen de kans geven om mee te doen. Aan deelname zijn dus geen inschrijvingskosten verbonden.

Is er ondersteuning beschikbaar voor leerlingen om mee te doen?

Op weg naar Het Lagerhuis is een inclusief project en we willen dat het project een goede afspiegeling van de samenleving vormt. Ook jongeren die te maken hebben met een belemmering voor deelname (bijvoorbeeld financieel, vanwege hun gezondheid, of vanwege een handicap) zijn van harte welkom om mee te doen. Als leerlingen behoefte hebben aan ondersteuning voor deelname, neem dan contact op met de organisatie via info [at] hetdebatbureau.nl

Valt deelname aan Op weg naar het Lagerhuis onder schooltijd?

De voorbereidingen voor deelname aan Op weg naar het Lagerhuis is voor leerlingen een vrijwillige, buitenschoolse activiteit.

Is het mogelijk om met meer dan één team van een school deel te nemen?

In principe is de inschrijving bij Op weg naar Het Lagerhuis beperkt tot één team per schoollocatie (middelbare school of MBO-instelling). De reden hiervoor is dat we zoveel mogelijk scholen de kans willen geven om deel te nemen. Ook is het niet toegestaan om deel te nemen in een andere provincie dan degene waar de school is gevestigd.

Zijn er prijzen te winnen?

Provinciale winnaars mogen zich een jaar lang het beste debatteam van de provincie noemen en krijgen uiteraard een grote beker. Ook verdienen zij een ticket voor de landelijke achtste finales. Daarnaast zijn er individuele prijzen voor de speechwedstrijd. De winnaar van de V-Rede krijgt een uitnodiging voor de landelijke selectiedag.

Waaruit bestaat een Op weg naar Het Lagerhuis-team?

Een debatteam bestaat uit tien leerlingen. Met minder dan tien leerlingen is het team niet compleet en kan het niet doorspelen in de knock-outfase. Een team moet ook een begeleider meenemen die tijdens enkele wedstrijden zal fungeren als gespreksleider. Een team mag maximaal twee junior-debaters meenemen naar de voorronde van Op weg naar Het Lagerhuis. Het is toegestaan dat een junior-debater de V-Rede houdt.

Wat is de precieze rol van de junior-debaters?

De junior-debater is een leerling die niet behoort tot het basisteam, maar in het kader van opleiding de dag kan meemaken als toeschouwer. Junior-debaters zijn van harte welkom tijdens de voorronde maar nemen tijdens de wedstrijdronde plaats in het publiek en debatteren zelf in beginsel niet. Enkel in het geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, stremmingen etc.) is het mogelijk dat een junior-debater invalt. Doorwisselen is niet toegestaan.

Wat is het sterrenteam?

Tijdens sommige voorrondes hebben we een oneven aantal deelnemende teams. Dan formeren we op de dag zelf een sterrenteam van juniordebaters. Dit team krijgt gewoon feedback en het is een prachtige leerervaring om in dit team mee te spelen. Wedstrijden van/tegen het sterrenteam tellen niet mee in de uitslag van de poule.

Wat is het All-Star debat?

Tijdens de voorronde gaat de jury op zoek naar individueel debattalent. Deze ‘All-Star’ debaters mogen aan het einde van de dag debatteren tegen een speciale gast, meestal een politicus.

Hoe kom ik in het All-Starteam?

Door op te vallen tijdens het All-Stardebat of tijdens de landelijke rondes. Elke leerling die afvalt met zijn/haar schoolteam maakt kans en komt in een speciaal selectietraject.

Hoe maken jullie de eindstand in een poule op?

We tellen alleen de officiële wedstrijdrondes. Voor de ranking in een poule is allereerst het aantal gewonnen wedstrijden van belang. Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar het aantal gewonnen punten. Is er nog steeds geen verschil, dan gebruiken we het onderling resultaat. Als het nog steeds gelijk is dan gebruiken we de subcriteria die beschreven zijn in de wedstrijdvoorwaarden.

Hoe zien de landelijke finales eruit?

Zestien scholen spelen tegen elkaar in de achtste finales volgens een knock-out systeem. Vanaf dan is het er op of er onder. Win je de wedstrijd dan speel je door in de volgende ronde. Zo wordt er toegewerkt naar de finale.

Ik heb een andere vraag. Wat nu?
Deze FAQ van Op weg naar Het Lagerhuis wordt aangevuld met vragen die binnenkomen. Mocht deze lijst geen soelaas bieden, dan kunt u contact opnemen met Het Debatbureau, de organiserende partner van de wedstrijd. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld via info [at] hetdebatbureau.nl.