Twee nieuwe landelijke stellingen

Tijdens de voorrondes van Op weg naar Het Lagerhuis wordt er gedebatteerd over de 9 landelijke stellingen én de provinciale stellingen die per provincie verschillend zijn. In het najaar waren er al 7 landelijke stellingen gepresenteerd, vandaag maken we de laatste twee landelijke stellingen bekend. Alle stellingen kun je vinden op onze stellingen pagina.

Nieuwe stelling 1
Het proces tegen en de veroordeling van PVV-leider Geert Wilders doet opnieuw het debat oplaaien over de grenzen van vrije meningsuiting. Tweede Kamerlid Joram van Klaveren heeft daarom ook een initiatiefvoorstel ingediend om twee artikelen in het wetboek van strafrecht te wijzigen, zodat groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie en haat niet langer strafbaar zijn. De Tweede Kamer heeft dit voorstel onlangs verworpen. Moeten politici meer vrijheid krijgen om zich te uiten? De stelling luidt: Gekozen volksvertegenwoordigers moeten de volledige vrijheid hebben om alles te kunnen zeggen.

Nieuwe stelling 2
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik wil een verplichte opvoedcursus voor alle jonge ouders. De werkgroep noemt dat broodnodig om het grote aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. Er worden jaarlijks meer dan 100.000 gevallen gemeld. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan, die voorzitter is van de Taskforce, wijst erop dat het normaal is dat mensen een cursus volgen om te bevallen. “Waarom vinden wij het ook niet normaal dat voor al die vele jaren daarna ouders leren hoe je kinderen opvoedt.” Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zegt juist dat ouders “misschien meer moeten praten en minder opvoeden.” De stelling is: Alle jonge ouders moeten een verplichte opvoedcursus krijgen.

Scroll to top