Partners

Op weg naar Het Lagerhuis wordt georganiseerd door BNNVARA. Maar natuurlijk is dit project niet mogelijk zonder de steun van een aantal partners.

author
HOPE XXL
HOPE XXL wil een nieuw mondiaal toekomstperspectief schetsen namens de jongere generatie en dit presenteren aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De thema’s van HOPE XXL zijn mede de basis voor de wedstrijd. HOPE XXL wordt onder meer gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het vfonds.

authorvfonds
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij. Het vfonds ondersteunt projecten die betrokkenheid bij democratie, grondrechten en rechtsstaat aanwakkeren en de internationale rechtsorde, en de Nederlandse inzet in dat kader, onder de aandacht brengen.

author
Nederlandse provincies
De twaalf provincies maken de voorrondes mogelijk op het provinciehuis. Veelal wordt de finale in de Statenzaal gespeeld en Provinciale Statenleden zijn tijdens de dag actief als jurylid.

De uitvoerende organisatie van het project wordt gedaan door Het Debatbureau.

Scroll to top