FAQ

Veelgestelde vragen

Waarom wil je meedoen aan Op weg naar Het Lagerhuis?
Het is voor leerlingen een unieke ervaring om over actuele en aansprekende onderwerpen te debatteren tegen andere scholen. Een wedstrijdronde bestaat uit verschillende debatonderdelen en een kundige jury oordeelt welk team het beste heeft gedebatteerd. Het ontwikkelen van debatvaardigheden is een belangrijke component in de ontwikkeling van jongeren en wordt toegepast in vakken als Nederlands, maatschappijleer en filosofie. Door debatteren geven scholen ook invulling aan het onderdeel burgerschap dat in de onderwijswet is opgenomen. De wedstrijd Op weg naar Het Lagerhuis is een kans om officieel te strijden tegen andere debatteams uit de provincie.

Zijn er prijzen te winnen?
Het team dat de landelijke finale wint krijgt een mooie prijs aanboden. Provinciale winnaars mogen zich een jaar lang het beste debatteam van de provincie noemen en krijgen uiteraard een grote beker. Ook verdienen zij een ticket voor de landelijke achtste finales.

Hoe gaat Op weg naar Het Lagerhuis om met het coronavirus?
Door de ontwikkelingen met het coronavirus zullen de voorrondes dit jaar in aangepaste vorm georganiseerd worden. Een dag met tientallen of honderden mensen tegelijk in het provinciehuis is helaas op dit moment niet mogelijk. De komende periode wordt het programma per provincie verder uitgewerkt en worden deelnemers via de mail en de website www.ownhlagerhuis.nl geïnformeerd. Door de omstandigheden moet rekening worden gehouden met een kleiner aantal wedstrijden op een dag t.o.v. vorige jaren. 

Hoe werkt de inschrijving voor Op weg naar Het Lagerhuis?
In september opent de inschrijving. Begeleidende docenten kunnen hun team dan inschrijven via het inschrijfformulier op de website. Leerlingen kunnen zich niet zelfstandig inschrijven. Voor elke voorronde is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Als een voorronde vol is, kan een school op de wachtlijst worden geplaatst.

Is het mogelijk om met meer dan één team van een school deel te nemen?
In principe is de inschrijving bij Op weg naar Het Lagerhuis beperkt tot één team per school. De reden hiervoor is dat we zoveel mogelijk scholen de kans willen geven om deel te nemen.

Uit hoeveel leerlingen bestaat een Op weg naar Het Lagerhuis-team?
Per schoollocatie (middelbare school of mbo-instelling) kan één team van tien debaters (en twee junior-debaters) deelnemen aan Op weg naar Het Lagerhuis.

Wat is de precieze rol van de junior-debaters?
De junior-debater is een leerling die niet behoort tot het basisteam, maar in het kader van opleiding de dag kan meemaken als toeschouwer. Junior-debaters zijn van harte welkom tijdens de voorronde maar nemen tijdens de wedstrijdronde plaats in het publiek en debatteren zelf in beginsel niet. Enkel in het geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, stremmingen etc.) is het mogelijk dat een junior-debater invalt. .

Wat is de V-Rede?
Een V-Rede is een speech van maximaal 150 seconden over een maatschappelijke relevant onderwerp. Tijdens een wedstrijddag spreekt elke redenaar minimaal tweemaal de speech uit. Eén keer tijdens de eerste spelronde als onderdeel van de debatwedstrijd. De andere keer is voor de camera van BNNVARA. Scouts van BNNVARA en Het Debatbureau bekijken alle speeches en selecteren de twee beste speeches van de dag voor een ‘battle’  tijdens de finaleronde. De winnaar plaatst zich voor de landelijke selectieronde in Hilversum. De drie beste redenaars van Nederland zijn uiteindelijk terug te zien in de televisie uitzending van Op weg naar Het Lagerhuis. Er is één winnaar van de V-Rede-competitie.

Is het toegestaan om een leerling die geen deel uitmaakt van het debatteam (10 debaters) de speechonderdelen te laten uitvoeren?
Dat is toegestaan. Let wel: omwille van de maximale deelnemerscapaciteit van de debatlocaties mogen er in totaal niet meer dan twaalf leerlingen per schoollocatie worden afgevaardigd. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie.

Hoe werkt het jurysysteem?
Een wedstrijdronde heeft twee teamonderdelen en een individueel onderdeel. Per wedstrijdronde bepaalt een jury welk team het individuele onderdeel heeft gewonnen. Vervolgens wordt er voor beide teamdebatten samen gekeken welk team het beste was op zes verschillende criteria. Die zes criteria zijn: Meeste invalshoeken, beste onderbouwing, meest persoonlijke argumentatie/beste gebruik van voorbeelden, meest pakkend/humor, beste lichaamstaal en beste teamwork. Deze zes criteria plus het individuele onderdeel leveren een eindscore op, varierend van 7-0 tot 4-3.

Hoe zien de landelijke finales eruit?
Zestien scholen spelen tegen elkaar in de achtste finales volgens een knock-out systeem. Vanaf dan is het er op of er onder. Win je de wedstrijd dan speel je door in de volgende ronde. Zo wordt er toegewerkt naar de finale met bijbehorende tv-uitzending. De scholen die hun voorronde weten te winnen worden vanzelf geïnformeerd over de landelijke finales.

Ik heb een andere vraag. Wat nu?
Deze FAQ van  Op weg naar Het Lagerhuis wordt aangevuld met vragen die binnenkomen. Mocht deze lijst geen soelaas bieden, dan kunt u contact opnemen met Het Debatbureau, de organiserende partner van de wedstrijd. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld via info [at] hetdebatbureau.nl.

Scroll to top