Zeven stellingen bekend

De eerste zeven stellingen die gebruikt worden tijdens de voorrondes van Op weg naar Het Lagerhuis zijn bekend. Met deze stellingen kun je vanaf nu oefenen in de verschillende debatvormen.

Bekijk alle stellingen met inleiding op hier. Het gaat om de volgende zeven stellingen:

– Het gebruik van smartphones op de fiets moet verboden worden.
– Provinciale Staten moet voor de helft bestaan uit gelote volksvertegenwoordigers.
– Wie zelf geen orgaandonor wil zijn moet onderaan de wachtlijst voor organen worden geplaatst.
– Nederland heeft een nationale date-dag nodig.
– Anoniem solliciteren moet in heel Nederland de nieuwe norm worden.
– De Veiligheidsraad moet worden afgeschaft.
– Het adopteren van kinderen uit het buitenland moet verboden worden.

We wensen iedereen veel debatplezier! In december worden de overige stellingen bekend gemaakt, waaronder enkele stellingen die specifiek ingaan op provinciale thema’s.