Noord-Brabant | Wedstrijdinformatie

17noord-brabant

Praktische informatie

Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant
Brabantlaan 1
‘s-Hertogenbosch
Datum: Vrijdag 24 februari 2017
Aanvang: 09:30 uur
Einde: uiterlijk 16:45 uur
Download het dagprogramma

.

Provinciale stellingen

Stelling 1
Eén week per jaar veranderen alle Brabantse plaatsen van naam. ‘s-Hertogenbosch wordt Oeteldonk, Eindhoven wordt Lampegat en Tilburg wordt Kruikenzeikersstad. Carnaval hoort bij de Brabantse cultuur en zit in het DNA van vele Brabanders. Het is belangrijk immaterieel erfgoed van de Brabantse en de Nederlandse cultuur. Tegelijkertijd is er kritiek. Zo vinden mensen het niet kunnen dat veel carnavalsverenigingen vrouwen weigeren in het bestuur en daarnaast wordt carnaval gerelateerd aan overlast. De VN verzamelt al het immaterieel erfgoed ter wereld. De stelling luidt: Carnaval moet op de immateriële werelderfgoed lijst van de UNESCO worden geplaatst.

Stelling 2
In Brabant zijn veel boeren die dieren houden. Er is discussie over het aantal dieren dat een boer mag houden. In de samenleving en politiek is er debat over vragen als ‘is zo’n grote boerderij wel diervriendelijk?’ ‘Zijn er risico’s voor de gezondheid van de mens als zoveel dieren bij elkaar zitten? Denk aan de Q-koorts.’ ‘En is dat wel goed voor het milieu?’ Op dit moment gelden er regels dat grote boerderijen dichtbij natuurgebieden of de bebouwde kom alleen mogen uitbreiden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld als ze op een meer duurzame manier hun dieren houden. Daarbij gaat het om het gebruiken van andere technieken, die minder schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. De investeringen die boeren doen om hieraan te voldoen zijn groot. Met als resultaat dat boeren soms meer dieren moeten gaan houden om hun investering terug te verdienen. Veel organisaties en burgers zijn hier echter op tegen. Kortom: acceptabel voor Brabant of niet? De stelling luidt: Boerderijen moeten groter kunnen worden als zij daarmee hun investeringen terugverdienen.

Stelling 3
Brabant is een provincie van steden en dorpen. Van grote internationale ondernemingen zoals Philips en ASML, maar ook van familiebedrijven. En een provincie van kleine cafés en grote uitgaansplekken. Steeds meer jongeren trekken echter naar de grote steden zoals Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Daarmee ‘vergrijst’ het platteland en dat heeft gevolgen voor de plattelandskernen. Zo is het voor steeds minder bibliotheken, scholen, banken en winkels rendabel om een vestiging te hebben in deze kernen. En dat heeft weer effect op de aantrekkelijkheid van deze kernen. De provincie houdt al deze ontwikkelingen goed in de gaten en probeert de sociale veerkracht van Noord-Brabant te versterken. Sociale veerkracht draait om de mate waarin gemeenschappen zich aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden. De stelling luidt: De vergrijzing van kleine kernen en gevolgen hiervan is een natuurlijke ontwikkeling waar de provincie geen rol in moet spelen.

Provinciale V-Rede opdracht

De provinciale V-Rede krijgt dit jaar een ander karakter. Nadere informatie hierover wordt spoedig bekend.

Deelnemers

Bijgewerkt t/m 10-01-2017

2college Durendael Oisterwijk
Cambreur College Dongen
Christiaan Huygens College Eindhoven
De Nassau Breda
Dr. – Knippenbergcollege Helmond
Graaf Engelbrecht Breda
Heerbeeck College Best
Jacob-Roelandslyceum Boxtel
Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven
RSG ’t Rijks Bergen op Zoom
St. Odulphuslyceum Tilburg
Stedelijk College Eindhoven Eindhoven
Stedelijk Gymnasium Den Bosch
Theresia Lyceum Tilburg
Titus Brandsmalyceum, locatie Het Hooghuis Oss
Udens College Uden
Van Maerlantlyceum Eindhoven
Zoomvliet College Roosendaal
De Nieuwste School Tilburg
Markenhage Breda