Limburg | Wedstrijdinformatie

Praktische informatie

Locatie:
Gouvernement
Limburglaan 10
Maastricht
Datum: Donderdag 23 februari 2017
Aanvang: 09:30 uur
Einde: uiterlijk 16:45 uur


Provinciale stellingen

Stelling 1
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht gesloten werd; een zeer belangrijk moment in de Europese geschiedenis. De provincie heeft om dat te gedenken een groot programma opgezet: Europe Calling. In deze tijden van de Brexit en het vluchtelingenprobleem lijkt Europa zwakker te worden. Limburg is trots op de Europese connectie maar desondanks komt grensoverschrijdend werken moeizaam van de grond. Menig grensoverschrijdend project sterft na aanvankelijk enthousiasme een stille dood. Nieuwe pogingen zijn er ook met de hulpdiensten. Blijven Limburgers toch meer gericht op Nederland dan op de omliggende grenslanden? De stelling is: Limburg moet samenwerking met de omliggende grenslanden absolute topprioriteit maken.

Stelling 2
Limburg vergrijst. Jongeren trekken weg en de provincie lijkt er weinig aan te kunnen doen. Gevolg is onder anderen dat winkels het moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden. Ook bouwbedrijven moeten zoeken naar mogelijkheden om genoeg personeel te houden. Nol Revenda van het Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp denkt een oplossing gevonden te hebben. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen zijn op zoek naar een plek in Nederland waar ze een nieuwe start kunnen maken. Moet de provincie nieuwe statushouders actief verleiden om zich in Limburg te vestigen? De gouverneur ziet het ook als een enorme kans. De stelling is: Limburg moet dé provincie voor statushouders worden.

Stelling 3
De Provincie Limburg doet veel aan een grotere verkeersveiligheid, onder meer via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg. De provincie ziet het als een taak om jonge mensen te helpen bewust te worden van de gevaren in het verkeer om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie heeft dan ook verschillende projecten om de verkeersveiligheid in Limburg te bevorderen. Enerzijds is er voorlichting, anderzijds worden er natuurlijk ook controles uitgevoerd en bekeuringen uitgedeeld. De vraag is: wat werkt er beter? De stelling luidt: Om Limburgse jongeren verkeersveiliger te maken werkt voorlichting beter dan bekeuren.

Provinciale V-Rede opdracht
De provinciale V-Rede krijgt dit jaar een ander karakter. Nadere informatie hierover wordt spoedig bekend.

Deelnemers

Bijgewerkt t/m 4-1-2017

Bouwens van der Boijecollege, Panningen
College Den Hulster, Venlo
Het College, Weert
Raayland College, Venray
SG Sint Ursula, Horn
Sophianum, Gulpen
Stella Maris College Meerssen, Meerssen
Valuascollege, Venlo
Vrijeschool Bernard Lievegoed, Maastricht