Groningen | Wedstrijdinformatie

Praktische informatie

Locatie:
Provincie Groningen
Martinikerkhof 12
Groningen
Datum: Vrijdag 27 januari 2017
Aanvang: 09:30 uur
Einde: uiterlijk 16:45 uur
Download het dagprogramma

.

Provinciale stellingen

Stelling 1
De komende jaren moet de overgang naar duurzaam energiegebruik versnellen. De Provincie Groningen wil de overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen versnellen. Deze transitie maakt ons minder afhankelijk van aardgas, draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en helpt mee banen te scheppen. De stelling is: Er moet een Nationaal Investeringsfonds worden opgezet om van de provincie Groningen de nationale energietransitie proeftuin van Nederland te maken.

Stelling 2
De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en voor een nieuw kabinet wordt de gaswinning in Groningen een belangrijk dossier. Het kabinet bepaalde in september dat de NAM per jaar niet meer dan 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag halen. Alleen in koude winters mag er meer gas (30 miljard kuub) worden gewonnen. Acht Groningers vinden dat te veel en spanden een rechtszaak aan. De Raad van State bepaalde begin januari echter dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gaswinning in Groningen nu niet verder hoeft te verminderen. Hoe moet een nieuw kabinet straks handelen? De stelling luidt: De gaswinning moet omlaag: zo snel als mogelijk naar een veilig niveau.

Stelling 3
De Provincie Groningen wil het fietsen aantrekkelijker en veiliger maken. Daarom waardeert de provincie we een aantal drukke fietsroutes in de provincie op tot een Fietsroute Plus. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. Veel betrokkenen zijn enthousiast over de aanleg, al moeten hier wel obstakels zoals rotondes voor worden aangepast en zijn er flinke kosten aan verbonden. Zal de Fietsroute Plus een succes blijken? De stelling is: Het belang van Fietsroute Plus wordt overschat.

Provinciale V-Rede opdracht

De provinciale V-Rede krijgt dit jaar een ander karakter. Nadere informatie hierover wordt spoedig bekend.

Deelnemers

Bijgewerkt t/m 12-12-2016

Eemsdeltacollege Appingedam
OPB SGM Winkler Prins Veendam
Praedinius Gymnasium Groningen
Ubbo Emmius Stadskanaal
CSG Wessel Gansfort Groningen
Zernike College Haren