Friesland | Wedstrijdinformatie

friesland17

Praktische informatie

Locatie:
Provinciehuis Friesland
Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden
Datum: Vrijdag 13 februari 2017
Aanvang: 09:30 uur
Einde: uiterlijk 16:30 uur
Download het dagprogramma


Provinciale stellingen

Stelling 1
Sinds een aantal jaar biedt de RUG Groningen in samenwerking met onder anderen de provincie Friesland universitaire programma’s aan in Friesland. De gedeputeerde noemt het “heel goed nieuws” voor de regio. Maar is het eigenlijk niet raar dat Friesland wel een eigen taal en cultuur heeft, maar geen universiteit? Is het voor de bescherming van de Friese waarden en het behoud van de Friese jongeren voor de provincie niet beter om een echt eigen universiteit te hebben? In dit debat leggen we de ambitie voor de provincie hoger met de stelling: Friesland moet een eigen universiteit krijgen.

Stelling 2
Wind is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie en het vermijden van de uitstoot van het broeikasgas CO2. De provincie Friesland heeft met het Rijk en andere overheden afgesproken zich in te zetten voor het plaatsen van windmolens met een gezamenlijk vermogen van ten minste 530,5 Megawatt (MW) in 2020. De komst van windmolens stuit echter vaak op verzet. Zo ook het megapark in het IJsselmeer dat de provincie Friesland graag aan wil leggen. De vraag is of alle doelstellingen wel gehaald kunnen worden. Moet Friesland met alle problemen die er zijn toegeven dat de doelstellingen niet gaan lukken en het verzet van de burgers erkennen? De stelling is: Windmolens horen niet thuis in Friesland en moeten niet worden bijgebouwd!

Stelling 3
In 2018 is Leeuwarden – Friesland de culturele hoofdstad van 2018. Het moet een groot cultureel feest worden waar de provincie miljoenen in steekt. Maar tot nu toe vallen de sponsorbijdragen tegen en moet het programma aangepast worden. En voordat er nog maar één evenement gehouden is, is er al veel kritiek op alleen het logo al. Het moet een jaar worden van en voor de hele Friese gemeenschap. Maar zijn het niet allemaal mooie woorden en dreigt er een financieel fiasco? De stelling is: Friesland als Culture Hoofdstad is het geld meer dan waard, ook als de overheid flink moet bijleggen.

Provinciale V-Rede opdracht

De provinciale V-Rede krijgt dit jaar een ander karakter. Nadere informatie hierover wordt spoedig bekend.

Deelnemers

Bijgewerkt t/m 9-1-2017

Dockingacollege Dokkum
Lauwers College Buitenpost
OSG Sevenwolden Heerenveen
OSG Singelland – locatie Het Drachtster Lyceum Drachten
Piter Jelles Impulse Kollum Kollum
RSG Magister Alvinus Sneek
Stellingwerf College Oosterwolde
Piter Jelles Stedelijk Gymnasium Leeuwarden
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé Leeuwarden