Flevoland | Wedstrijdinformatie

flevoland2017

Praktische informatie

Locatie:
Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
Lelystad
Datum: Donderdag 26 januari 2017
Aanvang: 09:30 uur
Einde: uiterlijk 16:30 uur
Download hier binnenkort het dagprogramma

 

Provinciale stellingen

Stelling 1
Flevoland bestaat nu ruim dertig jaar. Flevoland is natuurlijk een bijzondere provincie omdat de provincie in het verleden is gepland. Hierdoor heeft het een andere bevolkingsopbouw en bebouwing dan andere Nederlandse provincies. Ook is er volgens velen niet zoiets als een ‘Flevolandse identiteit’. De Brabanders worden omschreven als gezellig en Friezen als nuchter, maar wat kenmerkt de Flevolander? Er gaan zelfs stemmen op om de provincie maar op te heffen. De stelling luidt: De Provincie Flevoland moet een programma opzetten om burgers te verenigen en de regionale identiteit zo verder te ontwikkelen.

Stelling 2
De Oostvaardersplassen hoorden bij de mooiste en grootste natuurgebieden in Nederland. Er wordt echter al jaren discussie gevoerd over hoe je om moet gaan met de dieren is dit gebied. Vorig jaar is een op de drie grote grazers in de winter dood gegaan; aan een natuurlijke dood of afgeschoten omdat ze erg vermagerd waren. Het beheer van de grote grazers is nu overgedragen aan de provincie en opnieuw laait de discussie op hoe er met de dieren omgegaan moet worden. De rechter heeft bepaald dat de dieren niet bijgevoerd te hoeven worden. Maar dat mag natuurlijk wel. Wij debatteren hierover met de stelling: De provincie Flevoland moet de grote grazers in de Oostvaardersplassen in de winter bijvoeren.

Stelling 3
Er komen steeds meer toeristen naar Nederland, Amsterdam klaagt al over een onleefbare binnenstad met te veel toeristen. Toerisme is een bron van inkomsten en biedt de mogelijkheid om meer bekendheid te geven aan de provincie Flevoland. De luchthaven Lelystad wordt nu ontwikkeld, de Oostvaardersplassen, Bataviastad, de Bataviawerf en Nieuwland Erfgoed Centrum liggen er vlakbij. Ook komen er steeds meer bollenvelden in Flevoland en landschapskunstwerken. De provincie denkt momenteel na over de kansen om het toerisme in de provincie te stimuleren, waarbij vanuit Flevoland dagtochten naar omliggende attracties kunnen worden ondernomen. De moeite waard? De stelling is: Een beter toeristisch programma is de beste kans om Flevoland economisch welvarender te maken.

Provinciale V-Rede opdracht

De provinciale V-Rede krijgt dit jaar een ander karakter. Nadere informatie hierover wordt spoedig bekend.

Deelnemers

Bijgewerkt t/m 5-12-2016

Almere College Dronten Dronten
Emelwerda College Emmeloord
Helen Parkhurst Almere
Ichthus College Dronten Dronten
ISG Arcus Lelystad
Oostvaarders College Almere