Veelgestelde Vragen

Versie: 4 december 2015

Kunnen leerlingen zich zelfstandig inschrijven voor Op weg naar Het Lagerhuis?
Nee, het is enkel voor de begeleidende docent(en) mogelijk om een team in te schrijven. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website.

Is het mogelijk om met meer dan één team van een school deel te nemen?
In principe is de inschrijving bij Op weg naar Het Lagerhuis beperkt tot één team per school. De reden hiervoor is dat we zoveel mogelijk scholen de kans willen geven om deel te nemen.

Uit hoeveel leerlingen bestaat een Op weg naar Het Lagerhuis-team?
Per schoollocatie (middelbare school of mbo-instelling) kan één team van tien debaters (en twee junior-debaters) deelnemen aan Op weg naar Het Lagerhuis. Junior-debaters kunnen in het kader van opleiding de wedstrijd als toeschouwer meemaken.

Wat is de precieze rol van de junior-debaters?
De junior-debater is een leerling die niet behoort tot het basisteam, maar in het kader van opleiding de dag kan meemaken als toeschouwer. Junior-debaters zijn van harte welkom tijdens de voorronde maar nemen tijdens de wedstrijdronde plaats in het publiek en debatteren zelf in beginsel niet. Enkel in het geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, stremmingen etc.) is het mogelijk dat een junior-debater invalt. .

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de provinciale V-Rede en de landelijke V-Rede?
Overeenkomsten: De landelijke V-Rede en de provinciale V-Rede zijn de speechonderdelen bij Op weg naar Het Lagerhuis. Voor beide speeches is een aparte opdracht te vinden op de website. Beide speeches hebben een maximale duur van 150 seconden. Tijdens de voorronde vragen we aan iedere redenaar om zijn of haar speech op camera te laten opnemen door een cameraman van de VARA. Scouts van de VARA en Het Debatbureau bekijken alle speeches en selecteren de twee beste speeches van de dag voor een ‘battle’  tijdens de finaleronde. De winnaar plaatst zich voor de landelijke selectieronde in Hilversum. De drie beste redenaars van Nederland zijn uiteindelijk terug te zien in de televisie uitzending van Op weg naar Het Lagerhuis. Iedere school wordt gevraagd om twee kandidaten af te vaardigen voor de landelijke V-Rede.

Verschillen: De landelijke V-Rede is een wedstrijdonderdeel tijdens de eerste wedstrijdronde van Op weg naar Het Lagerhuis én kandidaten kunnen zich met de landelijke V-Rede individueel plaatsen voor de landelijke finaleronde door hun speech te laten opnemen op camera. De opdracht voor deze speech heeft een mondiaal thema.   

De provinciale V-Rede is een zelfstandige speechwedstrijd en de opdracht voor de speech heeft een provinciaal thema. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om voorafgaand de provinciale voorronde hun provinciale V-Rede op video in te sturen naar Op weg naar Het Lagerhuis. Deze video’s worden door een jury beoordeeld en tijdens de voorronde van Op weg naar Het Lagerhuis wordt de beste provinciale V-Rede aan het begin van de dag bekendgemaakt. Het winnende filmpje wordt aan het begin van de dag vertoond en de winnaar krijgt een unieke Op weg naar Het Lagerhuis speechkit.          

Is het toegestaan om een leerling die geen deel uitmaakt van het debatteam (10 debaters) de speechonderdelen te laten uitvoeren?
Dat is toegestaan. Let wel: omwille van de maximale deelnemerscapaciteit van de debatlocaties mogen er in totaal niet meer dan twaalf leerlingen per schoollocatie worden afgevaardigd. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie.

Hoe zien de landelijke finales eruit?
Zestien scholen spelen in Hilversum tegen elkaar in de achtste finales. Vanaf dan is het er op of er onder. Win je de wedstrijd dan speel je door in de volgende ronde. Zo wordt er toegewerkt naar de finale met bijbehorende tv-uitzending. De scholen die hun voorronde weten te winnen worden vanzelf geïnformeerd over de landelijke finales.

Ik heb een andere vraag. Wat nu?
Deze FAQ van  Op weg naar Het Lagerhuis wordt aangevuld met vragen die binnenkomen. Mocht deze lijst geen soelaas bieden, dan kunt u contact opnemen met Het Debatbureau, de organiserende partner van de wedstrijd. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld via info [at] hetdebatbureau.nl of via het contactformulier op de website.